Obec Drážov
Obec Drážov

Obecní knihovna

Obecní knihovna Drážov sídlí v budově Obecního úřadu Drážov

Otevírací doba: středa 16:00 - 17:00 hod.

Knihovnice: Věra Mikešová

Telefon: 731 020 258
E-mail: ou@obecdrazov.cz

Knihovnu vede paní Věra Mikešová.
Nabízí k půjčení nové knihy z výměnného fondu Šmidingerovy knihovny Strakonice (viz odkaz níže). Výměnné soubory knih jsou pravidelně obměňovány.
Knihovní fond OK Drážov obsahuje cca 1000 svazků.
K dispozici jsou i tituly doporučené školní četby.


Nový knihovní řád s poučením o ochraně osobních údajů (pdf)


Odkaz na stránky s dokumenty týkající se Sametové revoluce '89 - Knihovny.cz