Obec Drážov
Obec Drážov

Kváskovice v 19. století


Paní Miloslava Sankotová již několik roků vlastní chalupu v Kváskovicích a zajímalo ji, kdo ji postavil a jaká chalupa tam stála dřív a tak se podívala do historických map a do matrik a trochu to rozšířila na celou vesnici. Výsledek poslala ke zveřejnění na stránkách obce, protože si myslí, že to bude zajímat i jiné lidi. Jedná se o přístupné údaje většinou z 19. století. Děkujeme.

/11.4.2014 opraven letopočet u č. 2 a doplněno č. 12/

č. 1 u Petrů
 • Petr, sedlák
 • Petrovi zde žili již v 17. st., jiné jméno se zde nevyskytuje
č. 2 u Štětinů
 • Štěpánek, sedlák
 • rovněž zde nikdo jiný nežil
 • r. 1871 se nar. Fr. Štěpánek, syn Josefa Štěpánka, sedláka
č. 3 u Krejčů
 • Petr, domkář, 1824
 • Petráš, domkář, 1845
 • Pilný
 • Bártíková
 • r. 1886 Josef Petráš, domkář, syn Jana Petráše, domkáře
 • dům zřejmě nestojí, býval před číslem 2, dnešní č. 3 je v Chalupách
č. 4 u Štveráků
 • Štěpánek, sedlák
 • žili zde pouze Štěpánkovi
č. 5 u Charvátů
 • Štěpánek, domkář
 • r. 1870 je zde  Jan Štěpánek, chalupník, syn Jana Štěpánka z č. 5, chalupníka
č. 6 u Šoulů
 • Šoul, sedlák
 • Beran
 • r. 1871 Matěj Šoul, sedlák, syn Martina Šoula z č. 6
 • též: u Rundů
č. 7 u Štěpánů
 • Štěpánek
 • Kajd
 • Šoul
 • Kus (1824)
 • r. 1870 Jan Štěpánek, chalupník, syn Josefa Štěpánka z č. 7, sedláka
 • r. 1872 Jakub Hradecký, sedlák z Kváskovic č. 7, syn Jana Hradeckého z Krušlova, sedláka
č. 8 u Jonášů
 • Matoušek, chalupník
 • Rychtář
 • r. 1858 Jan Rychtář, podruh, jeho otec ve Vísce
 • r. 1878 stále Jan Rychtář
 • r. 1888 Frant. Rychtář, hudebník, syn Václava Rychtáře, domkáře a Anny Matoušek z č. 8
 • r. 1889 *  Frant. Petr, + 1963 jeho otec Václav Petr, podruh z Kváskovic č. 8, syn Fr. Petra, domkaře z č. 14 a Magdaleny Kotek z č. 14
 • r. 1890 Tomáš Kuril, zedník z č. 5 si vzal dceru Jana Rychtáře,
 • r. 1894 už bydleli v č. 8
č. 9 u Metličků
 • Junek, domkař
 • Mácha
 • r. 1831 Matěj Junek, policajt, syn policajta
 • r. 1850 Jan Trmata, syn Martina Trmaty z č. 21
 • r. 1863 Josef Mácha, sedlák
 • r. 1893 Karel Junek, hostinský, syn Václava Junka, domkáře z Kvásk. č. 9 a Marie rozené Bárta z č. 20
č. 10 u Máchů
 • Mácha, sedlák 1829
 • Petráš
 • Hodoušek, podruh ze Zálesí
č. 11 u Česánků
 • Kollman
 • Štěpánek 1837
 • Česánek, sedlák
 • r. 1837 Tomáš Česánek
 • r. 1863 Fr. Česánek, syn Tomáše Česánka, sedlák, žení se s Magdalenou Štěpánkovou z č. 7, narodil se jim syn Karel
 • r. 1863 Anna Pilný, svobodná podruhyně, porodila dceru Marii, otec 0
č. 12 u Bártů
 • Štverák
 • Mácha
 • Bárta, podruh 1825
 • Novák, sedlák 1835
 • Bárta sedlák 1847
 • r. 1886 * Fr. Šochman, otec Jan Šochman, chalupník z Kvás. č. 12, syn Tomáše Šochmana, sedláka z Mladíkova a Anny, roz. Zátka ze Žáru
 • r. 1888 Josef Cuhra, chalupník, syn + Benedikta Cuhry, rolníka z Hoslovic a matky (???) z Hoslovic jeho ženou se stala Josefa, vdova po zemřelém Janu Šochmanovi rolníku v Kváskovicích č. 12
č. 13 u Brabců
 • Mácha
 • Kluch 1826
 • Brabec 1825, 1834 sedlák
 • r. 1877 Frant. Brabec, sedlák, syn + Václava Brabce
č. 14 u Linhartů
 • Matoušek
 • Petr
 • Kotek 1820
 • Kateřina 1838-1918, zemřela ve Čkyni, dcera Fr. Petra z Kv. č. 1, sedláka
 • r. 1847 Fr. Petr
 • r. 1873 Václav Petr, podruh
 • r. 1877 *Marie Petr, otec Václav Petr, podruh syn Fr. Petr z č. 14 a Magdaleny rozené Kotek z Kv. č. 14
 • r. 1881 *Anna Švarc, otec Jakub Švarc, domkář, syn Jana Švarce podruha z Bukovníka č. 41
 • r. 1884 *Frant. Švarc
 • též: u Kolců
č. 15
 • Matoušek
 • Kluch 1825
 • Novák 1840
 • Hofbauer 1852, chalupník
 • Turek
 • r. 1834 Svatopluk Chyba
 • r. 1850 Bohumil Hlavsa
 • r. 1858 Bedřich Hofbauer revírník
 • r. 1870 *Anna Stahl, otecVílém Stahl lesní, syn Jana Stahla nadlesního ze Štěkně
 • r. 1877 Josef Matějček podruh
 • zřejmě zbourané, toto číslo má nové stavení na místě stodoly
č. 16
 • vůbec žádné údaje
č. 17 u Čuláků
 • Vojtěch 1837, chal.
 • Kovárna 1821, dom.
 • r. 1873 Josef Vojtěch, domkář, syn Fr. Vojtěcha domkáře z č. 17
č. 18 u Uhlířů
 • Staněk
 • Nový
 • Nový pohůnek, r. 1824 Matějček 1840, domkář, jeho otec z Chvalšové
 • r. 1858 Fr. Roth domkář, syn sedláka z Čestic
 • r. 1878 Nový
 • r. 1888 Jan Jun, domkář, syn domkáře Matouše Juna z Kustré Lhoty
č. 19 u Drmolů
 • Cuhra, domkář 1824
 • r. 1858 Jan Cuhra domkář
č. 20 u Ševců
 • Bárta domkář, 1832
 • r. 1858 Fr. Bárta, muzikant
 • r. 1882 *Fr. Petr, jeho otec Václav Petr podruh, syn Fr. Petra domkáře z č. 20 a Magdaleny roz. Kotek z č. 14
č. 21 u Jousefů
 • Trmata chalupník
 • Potužník
 • Junek
 • r. 1761 si Josephus Trmata z Hoslovic vzal Rozinu Bártovou, dceru Martina Bárty z Kv. č. 12
 • r. 1773 se jim nar. V č. 21 syn Martin, který ze dvou manželství měl 15 dětí, několik jich zemřelo
 • r. 1817 *syn Martin, r. 1839 si vzal Rozálii Bárta z č. 20, po její smrti se znova oženil
 • r. 1873 syn Martin si vzal Rozálii Buriánovou
 • r. 1888 *Václav, jejich syn, který si r. 1914 vzal Terezii Štěpánkovou z Drážova
č. 22
 • pastouška
 • r. 1837 Jakub Šoul, domkář, syn Josefa Šoula, domkáře z Kv. č. 26
 • r. 1885 Fr. Bouda, obecní slouha, syn matěje Boudy, slouhy a Anny roz.Vojtěch z č. 24
č. 23 u Šoulů
 • Bouda
 • Havlík
 • Šoul
 • Bárta
 • Mácha, domkář 1830
 • Štěpánek
 • r. 1825 Bárta domkář, syn Bárty z č. 12
 • r. 1847 Václav Štěpánek domkář syn sedláka ze Zálesí č. 2
 • r. 1875 Josef Štěpánek domkář, syn +Václava Štěpánka z K. 23
č. 24 u Hlinků
 • Motyka 1820
 • Štětina 1820
 • Chasa 1831, chalupník
 • Nový
 • Vojtěch
 • Bouda
 • r. 1847 Matěj Bouda, podruh
 • r. 1868 Fr. Trnka podruh, jeho otec Martin Trnka domkář Kv. č. 3
 • r. 1868 *dítě Marii Chasové, svobodné dceři domkáře
 • r. 1895 *Antonie, otec neuveden, matka Antonie Králová z Drážova 32, dítě +1895
 • r. 1896 *Marie Dušková, matka stejná = Antonie Králová, za otce se přihlásil Václav Dušek nádeník v Kv. č. 24, syn Vojtěcha Duška z Modlešovic
č. 25 u Máchů z Chalup
 • Mácha domkář
 • Matěj 1824 domkář
 • Hlavsa
 • Brabec
 • r. 1858 matěj Bouda podruh
 • r. 1863 Benediktu Máchovi se narodila dvojčata
 • r. 1872 Jakub Pilát domkář, syn +Tomáše Piláta z Daníče
 • r. 1884 Anna Petr, otec Václav Petr podruh, syn Fr. Petra domkáře z Kv. č. 14 a Magdaleny roz. Kotek z Kv. č. 14
 • r. 1888 Václav Cuhra, zedník v nájmu v Kv. č. 25, syn Jana Cuhry domkáře z Kv. č. 19
č. 26 u Česánků z Chalup
 • Kahuda
 • Rožánek
 • Šoul 1822 domkář
 • Bárta 1834
 • r. 1837 Josef Brabec chalupník
 • r. 1851 JánTtrmata podruh, syn Martina Trmaty domkáře z Kv. č. 21
 • r. 1863 Marie Brabec má dítě s Václavem Kahudou, vojákem. Dítě dostalo jméno Václav, r. 1882 + Fr. Trnka podruh, syn Martina Trnky domkáře z Kv. č. 3
 • r. 1893 Václav Petr podruh, syn Fr. Petra domkáře z Kv. č. 14 a Magdaleny roz. Kotek z č. 14
č. 27
 • Kluh / Kluch
 • r. 1840 Benedikt Kluh myslivec, jeho otec v č. 15
 • r. 1858 Josef Urbánek tovaryš zednický
 • r. 1867 *Marie, dcera Václava Kluha chalupníka, jeho otec vrchnostenský revírník dítě zemřelo
 • Kde bylo toto stavení???
č. 28 u Novejch
 • Šoul
 • Soura
 • Hodoušek
 • r. 1825 Jiřík Soura podruh
 • r. 1870 Fr. Štěpánek, domkář, syn Josefa Štěpánka z Koustré Lhoty
 • r. 1880 Jan Hodoušek, krejčí a podruh, syn + Václava Hodouška z Kv. č. 10 a Josefy roz. Mácha z č. 10
č. 29 u Bednářů
 • Štěpánek
 • Matěj Štěpánek domkář a bednář, syn Josefa Štěpánka, sedláka z K. č. 2
č. 30 u Laznů
 • Trnka
 • Fr.Trnka, domkář, syn + Martina Trnky domkáře z K. č. 3
č. 31 u Kozáků
 • Roučka
 • Václav Roučka domkář, syn Vavřince Roučky podruha z Vísek č. 20
č. 35
 • Zahradník
 • Honza
 • r. 1897 Josef Zahradník dělník, syn Fr. Zahradníka, zedníka ve Strašicích
 • r. 1897 Josef Honza nádeník, syn domkáře z Kůstré Lhůty
 • kde bylo???
 • dnešní č. 34 zřejmě nestálo
č. 38
 • ??? Rychtář
č. 39
 • ??? Rychtář

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: