Obec Drážov

 

Schválený závěrečný účet za rok 2019

 

 

Dokumenty k závěrečnému účtu za rok 2019

 

Tabulka FIN 2-12M

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Přehled finančních darů a přijatých transferů

Přezkoumání hospodaření

Inventarizační zpráva

Příloha