Obec Drážov

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

 

 

Dokumenty k závěrečnému účtu za rok 2018

 

Tabulka FIN 2-12M

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Přehled finančních darů

Přezkoumání hospodaření