Schválený závěrečný účet Obce Drážov za rok 2016 usnesením č. 22/2017

 

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

ZU-S010-2016

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

ZU-S020-2016

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

ZU-S030-2016

Sdílené daně po měsících

ZU-S040-2016

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

ZU-S050-2016

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

ZU-S060-2016

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

ZU-S065-2016

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

ZU-S070-2016

Porovnání příjmů a výdajů

ZU-S080-2016

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

ZU-S090-2016

Měsíční stav finančních prostředků

ZU-S100-2016

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

ZU-S110-2016

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

ZU-S120-2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Drážov, IČO 00251143

Sp. zn.:

OEKO-PŘ 69502/2016/hakr

Výkazy 2016

Výkaz 2016

Rozvaha

V060-201612K01

Výkaz zisku a ztráty

V061-201612K01