Závěrečný účet Obce Drážov za rok 2015

 

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

ZU-S010-2015

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

ZU-S020-2015

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

ZU-S030-2015

Sdílené daně po měsících

ZU-S040-2015

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

ZU-S050-2015

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

ZU-S060-2015

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

ZU-S065-2015

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

ZU-S070-2015

Porovnání příjmů a výdajů

ZU-S080-2015

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

ZU-S090-2015

Měsíční stav finančních prostředků

ZU-S100-2015

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

ZU-S110-2015

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

ZU-S120-2015

Komentář k závěrečnému účtu

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Drážov, IČO 00251143

Sp. zn.:

OEKO-PŘ 38998/2015/hakr