Závěrečný účet za rok 2014

a výkazy k 31. 12 2014

Obec Drážov

 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

S010

 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

S020

 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

S030

 Sdílené daně po měsících

S040

 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

S050

 Plnění běžných výdajů dle paragrafů

S060

 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

S065

 VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

S070

 Porovnání příjmů a výdajů

S080

 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

S090

 Měsíční stav finančních prostředků

S100

 Porovnání běžných a kapitálových výdajů

S110

 Příjmy a výdaje dle účelových znaků

S120

ROZVAHA

Obecní úřad Drážov

V060

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Obecní úřad Drážov

V061

PŘÍLOHA

Informace

Obecní úřad Drážov

V062

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Obecní úřad Drážov

V040