Rozpočtový výhled na léta 2013 až 2015  
                 
  2013 2014 2015  
Skupina - příjmy, výdaje Rozpočet Skut. Rozpočet Skut.   Skut.  
  Příjmy a dotace běžné (každoročně se opakující)              
  2628   2500   2500    
Příjmy nedaňové 248   200   200    
Příjmy ostatní              
  Dotace běžné  30   0   0    
                 
  CELKEM běžné příjmy a dotace 2906 0 2573 0 2573 0  
               
  Výdaje běžné (každoročně se opakující) v členění např.dle paragrafů   Skut.   Skut.   Skut.  
221  pozemní komunikace 700   1000   800    
031 pěstební činnost 73   40   40    
140 obchod 20   50   50    
369 bydlení-el.přípojky 0   0   0    
310 vodovod 34   80   80    
341 rybníky a nádrže 10   5   5    
232 odpadní vody  0   5   5    
314 knihovna 3   3   3    
319 kultura,památky,SPOZ 259   30   30    
111 předškolní zařízení 8   16   16    
113 základní školy 22   50   50    
334 internet 44   40   40    
631 veřejné osvětlení 45   40   40    
632 pohřebnictví 0   5   5    
372 sběr a svoz kom.odpadů 285   200   200    
745 péče o vzhled a veř.zeleń70 50   200   200    
318 ostat.sociál.péče 72   50   50    
310,ost.výd.popl.bank,vratky  43   20   20    
551 požádní ochrana 350   50   50    
611 zastupitelské orgány 666   750   750    
171 činnost místní správy 340   300   300    
Veřejně prosp.práce 68   70   70    
3635 Územní plán 100            
3639 Přísp.sdružení 8            
Neinves.přísp.církvím 20   20   20    
  CELKEM běžné (provozní) výdaje 3220 0 3724 0 3524 0  
               
  Saldo příjmů a výdajů -314 0 -1151   -951    
               
  Splátky úvěrů, půjček (financování) 0            
               
  Saldo příjmů a výdajů po financování -314 0 -1151   -951    
                 
                 
                 
  Mimořádné výdaje (opravy a investice)              
                 
  MK obce 700   1000   800    
               
  Volné zdroje zbývající (přebytek na BÚ) 0 0   0 0    
               
               
Přehled plánovaných mimořádných akcí (investice i opravy) - záměry:    
               
        Rok      
  Záměr - akce dotace vlastní zdroje cizí návrat. Zdroje uskuteč-      nění      
  MK obce   700   2013      
  MK obce   1000   2014      
  MK obce   800   2015      
                 
vratka zálohy za pozemky   28   2013      
Oprava kapličky Dobrš   220   2013      
oprava požárních zbrojnic   300   2013      
               
vyvěšeno: 26.11.2012              
sejmuto: 12.12.2012              
               
Zveřejněno i v elektronické podobě.