Obec Drážov

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za r. 2006

 

Příjmy obce celkem:                                            2 224 955, 55      

Daňové příjmy                                    1 691 988,00

 

Dotace celkem:                                               375 572,50                                           

        Na st. správu                                         4 016,00            čerpáno        4 016,00

        Dotace od prac.úřadu                        27 000,00            čerpáno      27 000,00

        Inv.dot.-verřejné prostranství        180 000,00            čerpáno    180 000,00

        Investiční dotace na územ. plán       45 000,00            čerpáno      45 000,00

        Les.hosp.- údržba lesa                          7452,00            čerpáno        7 452,00

        Hasiči                                                       370,00             čerpáno          370,00

        Dotace  na volby do Posl.sněm.         51 734,50            čerpáno     51 734,50

        Dotace na volby do obec.zast.           60 000,00             čerpáno     48 569,30      

 

         Ostatní nedaňové příjmy:       150 310,05

         Pronájem pozemků                          6 816,00

         Lesní hospodářství                           8 721,00

         Vodovod                                          41 879,00

         Pohřebnictví                                         750,00

         Sběr a svoz kom.odp.                     37 361,00

         Soc.péče – obědy                             37 251,00

         Činnost míst.správy                          7 349,00

         Úroky z účtů,dividendy                 10 183,05

 

          Kapitálové příjmy:

          Příjmy z prodeje pozemků             7 085,00

 

 

VÝDAJE obce celkem:                                      2 364 071,07         

        Lesní hospodářství               62 644,00

           Obchod                                       -

           MK                                        43 090,00

           Kanalizace                             23 983,62

           Rybníky                                       -

           Autobus.obslužnost                    -

           Vodovod                                45 402,70

           Předškol.zařízení                  8 000,00

           Základní školy                      67 540,00

           Knihovna                              10 049,00

           Ostat. zál.  kultury                 6 373,00

           Ostat. neinv.dot.nez.org.       1 000,00

           SPOZ-důchod.den dětí        27 246,50

           Veřejné osvětlení                55 977,00

            Nákup pozemků                 19 000,00

           Pohřebnictví                           1 176,00

           Územní plán                          1 606,00

           Svoz komunálního odp.      71 208,80

           Veřejná zeleň                     660 140,20

           Soc.peče - obědy                 61 413,50

           Požární ochrana                  57 807,30

           Zastupitelé obcí                 583 505,00

           Volby do parlamentu          51 734,50

            Volby do zastupitelstva      48 569,30

           Správa obce                        364 596,65

           Služby peněž.ústavů              4 699,00

           Platby daní a popl.                 -

           M25                                        2 978,00

           Veř.prosp.práce                   48 031,00

           Finanční vypoř. min.let             -

           Ostatní neinv. výdaje            2 500,00

           Ostatní invest. dotace           5 000,00

           Dotace Svazku Šum.podl.   26 800,00

           Dotace DSO Stř.Pootav.       2 000,00

 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   -    Schodek  139 115,52 Kč       

 

Podrobný rozpis dle jednotlivých položek je k dispozici na OÚ v úředních hodinách.

 

 

...............................................

Za Obec Drážov: starosta Churáň Miroslav

 

Vypracovala: Zelenková

 

                                                               

 

Vyvěšeno  16.3.2007

 

 

Sejmuto     6.4.2007