Obec Drážov

 

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

 

 

 

Zveřejněno v roce

2019 2018 2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

ARCHIV 2020

Výběr z dokumentů vyvěšených na úřední desce (na ní vyvěšeno minimálně po dobu 14 dnů)

Název (popis zveřejněné informace)

Značka

Typ

Původce

Vyvěšeno dne

Formát

Jít k informaci

Rozpočtové opatření č. 5/2020 ze dne 9.6.2020

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

10.6.2020

pdf

Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace a úspěšném dokončení projektu "Oprava lesní cesty na p.č. 785 v k.ú. Zálesí u Drážova"

 

Veřejná zakázka

OÚ Drážov

10.6.2020

pdf

Schválený závěrečný účet Obce Drážov za rok 2019

 

Schválený závěrečný účet

OÚ Drážov

1.6.2020

pdf

Po projednání v zastupitelstvu obce dne 27.5.2020  zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 766/8 a 766/1

 

Prodej pozemku

OÚ Drážov

29.5.2020

pdf

Projekt „Veřejné osvětlení Drážov, 1. etapa“ byl realizován za finanční podpory z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2019

 

Informace

KÚ JčK České Budějovice

28.5.2020

pdf

Protokol o rozboru vody Drážov ze dne 30.4.2020

 

Protokol

OÚ Drážov

5.5.2020

pdf

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

 

Návrh závěrečného účtu

OÚ Drážov

4.5.2020

pdf

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě
identifikovaným vlastníkem

UZSVM/CST/1607/

2020-CSTM

Seznam

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Odbor odloučené pracoviště Strakonice

13.5.2020

pdf

 

 

seznam

tabulka

xls 

 

Rozpočtové opatření č. 4/2020 ze dne 11.5.2020

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

11.5.2020

pdf

ROZHODNUTÍ
hejtmanky Jihočeského kraje
č. 2 /2020 ze dne 20.4.2020
o ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

Rozhodnutí

KÚ JčK

20.4.2020

pdf

ROZHODNUTÍ
hejtmanky Jihočeského kraje
č. 1 /2020 ze dne 9.4.2020
o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

Rozhodnutí

KÚ JčK

12.4.2020

odkaz na stránky KÚ JčK

 

Rozpočtové opatření č. 3/2020 ze dne 7.4.2020

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

7.4.2020

pdf

Opatření Obecního úřadu Drážov ze dne 24.3.2020

 

INFORMACE

OÚ Drážov

24.3.2020

pdf

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 8/2020 ze dne 23.3.2020

 

Nařízení

KÚ JčK České Budějovicec

24.3.2020

pdf

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020 ze dne 18.3.2020

 

Nařízení

KÚ JčK České Budějovicec

19.3.2020

pdf

Informační list č. 2/2020 - březen 2020

 

Informační list

OÚ Drážov

17.3.2020

pdf

Opatření Obecního úřadu Drážov ze dne 16.3.2020

 

INFORMACE

OÚ Drážov

16.3.2020

pdf

Informace Finanční správy ze dne 15.3.2020

 

INFORMACE

Finanční správa

16.3.2020

htm

Rozpočtové opatření č. 2/2020 ze dne 11.3.2020

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

11.3.2020

pdf

Rozpočtové opatření OÚ Drážov č. 1/2020 ze dne 16.2.2020

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

16.2.2020

pdf

INFORMACE k dodržování vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích

  Informace

MěÚ Strakonice

odbor životního prostředí

23.1.2020

pdf

INFORMACE K
DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020

  Informace Finanční správa

17.1.2020

pdf

Informace k dani z nemovitých věcí pro obec Drážov

  Informace FÚ Strakonice

9.1.2020

pdf
Nabídka nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí zasílání údajů pro placení daně   Informace FÚ Strakonice 9.1.2020 pdf

 

Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem   Žádost - tiskopis FÚ Strakonice 9.1.2020 pdf

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

  Výroční zpráva OÚ Drážov

13.1.2020

pdf

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vyplnění dotazníku, který se týkal informací ohledně evidence smluv, smart city technologií, vedení spisové služby, výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů, veřejných zakázek a školení zaměstnanců. Vyplnění dotazníku bude použito v rámci rigorózní práce žadatele.

  Poskytnutí informace OÚ Drážov

13.1.2020

pdf

Rozpočtové opatření č. 12/2019 obce Drážov ze dne 12.1.2020

  Rozpočtové opatření OÚ Drážov

12.1.2020

pdf

Schválený rozpočet Svazku obcí Šumavského podlesí na rok 2020 ze dne 19.12.2019

  Schválený rozpočet SOŠP

12.1.2020

pdf
             

 

 

aktualizováno

3.7.2020