Obec Drážov

 

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

 

 

 

Zveřejněno v roce

2019 2017 2016 2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

ARCHIV 2018

Výběr z dokumentů vyvěšených na úřední desce (vyvěšeno minimálně po dobu 14 dnů)

Název (popis zveřejněné informace)

Značka

Typ

Původce

Vyvěšeno dne

Formát

Jít k informaci

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 až 2022

 

Výhled rozpočtu

OÚ Drážov

19.12.2018

pdf

Schválený rozpočet na rok 2019

 

Rozpočet

OÚ Drážov

19.12.2018

pdf

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pro rok 2019)

 

Příloha obecně závazné vyhlášky

OÚ Drážov

20.12.2018

pdf

Schválený rozpočet Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2019

 

Rozpočet

SMOOS

14.12.2018

pdf

Zápis z 2 schůze ZO Drážov konané dne 28.11.2018

 

Zápis

OÚ Drážov

13.12.2018

pdf

Rozpočtové opatření č. 11/2018 z 9.12.2018

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

9.12.2018

pdf

Rozpočet Svazku obcí Šumavského podlesí na rok 2019

 

Rozpočet

SOŠP

7.12.2018

pdf

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 až 2022

 

Návrh výhledu rozpočtu

OÚ Drážov

28.11.2018

pdf

Návrh rozpočtu na rok 2019

 

Návrh rozpočtu

OÚ Drážov

28.11.2018

pdf

Rozpočet Svazku obcí Šumavského podlesí na rok 2019

 

Rozpočet

SOŠP

7.12.2018

pdf

Rozpočtový výhled Svazku obcí Šumavského podlesí na rok 209-2021

 

Rozpočet

SOŠP

5.12.2018

pdf

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Drážov konaného 31.10.2018

 

Zápis

OÚ Drážov

7.11.2018

pdf

Rozpočtové opatření č. 10/2018 ze 6.11.2018

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

6.11.2018

pdf

Rozpočtové opatření č. 9/2018 ze dne 8.10.2018

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

8.10.2018

pdf

Zápis o výsledku voleb 5.-6.10.2018

 

Zápis

OÚ Drážov

6.10.2018

pdf

Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2019

 

Návrh rozpočtu

SMOOS

26.9.2018

pdf

Plán rozvoje sportu obce Drážov na léta 2018 - 2028

 

plán

OÚ Drážov

25.9.2018

pdf

Rekonstrukce a modernizace místních komunikací Drážov

leták publicita 2018 ROP

 

Leták publicita

ROP Jihozápad

25.9.2018

pdf

Veřejná vyhláška o veřejném projednání  návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

PK-RR/3651/18

Veřejná vyhláška

OÚ Drážov

10.9.2018

pdf

1. zasedání okrskové volební komise 14.9.2018

 

zasedání OBK

OÚ Drážov

7.9.2018

pdf

Rozpočtové opatření č. 8/2018 z 6.9.2018

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

6.9.2018

pdf

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5.-6.10.2018

 

Oznámení

OÚ Drážov

17.8.2018

pdf

Rozpočtové opatření č. 7/2018 ze dne 8.8.2018

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

8.8.2018

pdf

Seznamem nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

UZSVM/CST/2905/

2018-CSTM

Žádost o zveřejnění

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

8.8.2018

pdf

dopis

tabulka

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5.-6.10.2018

 

Oznámení

OÚ Drážov

3.8.2018

pdf

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5.-6.10.2018

 

Zveřejnění informace

MěÚ Volyně

19.7.2018

pdf

Rozpočtové opatření č. 6/2018 ze dne 10.7.2018

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

10.7.2018

pdf

Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce Drážov - volby 2018

 

Oznámení

OÚ Drážov

28.6.2018

pdf

Schválený závěrečný účet obce Drážov za rok 2017

 

Závěrečný účet

OÚ Drážov

28.6.2018

pdf

Schválený závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2017

 

Závěrečný účet

SMOOS

13.6.2018

pdf

Rozpočtové opatření č. 5/2018 ze dne 8.6.2018

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

8.6.2018

pdf

Dokumenty k závěrečnému účtu za rok 2017 obce Drážov

 

Závěrečný účet

OÚ Drážov

31.5.2018

pdf

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obecní úřad Drážov

 

Návrh závěrečného účtu

OÚ Drážov

29.5.2018

pdf

Hospodaření Svazku obcí šumavského Podlesí za rok 2017

 

Výsledek hospodaření

SOŠP

30.5.2018

pdf

Informace podaná podle zákona č. 106 týkající se nákladů na zajištění ochran osobních údajů v souvislosti se zajištěním ochrany podle směrnice EU (GDPR)

 

Informace podle zákona č. 106

OÚ Drážov

30.5.2018

pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Drážov, IČO 00251143

Sp.zn.: OEKO-PŘ 75929/2017/hakr

Zpráva

KÚ JčK České Budějovice

29.5.2018

pdf

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Obec Drážov

 

Vodné stočné

OÚ Drážov

28.5.2018

pdf

 

Rozpočtové opatření č. 4/2018 ze den 8.5.2018

 

Rozpočtové opatřeni

OÚ Drážov

9.5.2018

pdf

Záměr pronájmu bývalé školy v Zálesí od 1.1.2019

 

Záměr pronájmu

OÚ Drážov

12.4.2018

pdf

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 10.4.2018

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

10.4.2018

pdf

Rozpočtové opatření č. 2/2018 zde dne 7.3.2018

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

7.3.2018

pdf

Výše skutečně uhrazené ceny za veřejnou zakázku - stavební práce:
Rekonstrukce elektroinstalace Základny mládeže v Zálesí

 

Veřejná zakázka

OÚ Drážov

26.2.2018

pdf

 

Rozpočtové opatření č. 1/2018 ze dne 17.2.2018

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

19.2.2018

pdf

Vnitřní organizační směrnice ze dne 31.1.2018

 

Směrnice

OÚ Drážov

1.2.2018

pdf

Informace o přidělení DIČ Obci Drážov. Obec je od 1.2.2018 plátcem DPH (viz povinně zveřejňované údaje)

 

Informace

OÚ Drážov

1.2.2018

pdf

Rozpočtové opatření č. 16/2017 ze dne 5.1.2018

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

16.1.2018

pdf

Rozpočtové opatření č. 15/2017 ze dne 5.1.2018

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

5.1.2018

pdf

 

 

aktualizováno

23.1.2019