Obec Drážov

 

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

 

 

 

Zveřejněno v roce

2020 2019 2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

ARCHIV 2017

Výběr z dokumentů vyvěšených na úřední desce (vyvěšeno minimálně po dobu 14 dnů)

Název (popis zveřejněné informace)

Značka

Typ

Původce

Vyvěšeno dne

Formát

Jít k informaci

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018

 

Novela přílohy vyhlášky

OÚ Drážov

22.12.2017

pdf

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018 až 2020

 

Rozpočet

OÚ Drážov

22.12.2017

pdf

Schválený rozpočet na rok 2018

 

Rozpočet

OÚ Drážov

22.12.2017

pdf

Termíny svozu odpadu v roce 2018

 

Termíny svozu odpadu

OÚ Drážov

15.12.2017

htm

Rozpočtové opatření č. 14/2017 ze dne 8.12.2017

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

9.12.2017

pdf

Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtové opatření č. 1 až 4/20107 Svazku obcí šumavského Podlesí

 

INFORMACE

SOŠP

9.12.2017

pdf

1. zasedání okrskových volebních komisí 21.12.2017 od 17:00 hodin

 

Zasedání OVK

OÚ Drážov

15.12.2017

pdf

 

Návrh rozpočtu roku 2018

 

Rozpočet

OÚ Drážov

30.11.2017

pdf

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.10.2017

 

Výkaz FIN 2-12

OÚ Drážov

30.11.2017

pdf

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2018 až 2020

 

Rozpočet

OÚ Drážov

30.11.2017

pdf

Veřejná vyhláška MÚ Strakonice - Oznámení o předání lesních hospodářských osnov

MUST/054405/2017/

ŽP/LH/sek

Veřejná vyhláška

MěÚ Strakonice

23.11.2017

pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterou se nařizuje
vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých

Č.j.: 66595/2017-MZE-16212

Veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

9.11.2017

pdf

Rozpočtové opatření č. 13/2017 ze dne 7.11.2017

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

7.11.2017

pdf

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ

MUST/047170/2017/

OR/cech

Veřejná vyhláška

MěÚ Strakonice

10.10.2017

pdf

ZADÁNÍ
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRÁŽOV

 

Návrh zadání k projednání

MěÚ Strakonice

10.10.2017

pdf

Rozpočtové opatření č. 12/2017 ze dne 6.10.2017

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

6.10.2017

pdf

Informační zpráva k "Odvlhčení zdiva budovy OÚ Drážov"

Číslo smlouvy SDO/OREG/433/17

Informační zpráva

KÚ Jčk České Budějovic e

3.10.2017

pdf

Rozpočtové opatření č. 11/2017 ze dne 25.9.2017

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

25.9.2017

pdf

Leták k rekonstrukci a modernizaci komunikací v Obci Drážov

 

Informační zpráva

ROP Jihozápad

25.9.2017

pdf

Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy

k těžbě dřevin v lesních porostech

č.j. 55197/2017-MZE-16212

Veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství

14.9.2017

pdf

Rozpočtové opatření č. 10/2017 ze dne 6.9.2017

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

6.9.2017

pdf

Rozpočtové opatření č. 9/2017 ze dne 8.8.2017

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

8.8.2017

pdf

Smlouva o dílo Rekonstrukce elektroinstalace Základny mládeže v Zálesí

RV02/07/17

Smlouva

OÚ Drážov

Stavební služby, s.r.o. Strakonice

18.7.2017

pdf

Informace poskytnutá podle zákona 106 firmě REMA AOS, a.s.

 

Informace podle zákona 106

OÚ Drážov

12.7.2017

pdf

Rozpočtové opatření Obce Drážov č. 8/2017 ze dne 7.7.2017

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

10.7.2017

pdf

USNESENÍ
o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba

149 EX 1509/16-33

nařízení dražebního jednání

JUDr. Ivo Erbert,
soudní exekutor

19.6.2017

pdf

Informace poskytnuté podle zákona č. 106

 

Informace podle zákona 106

OÚ Drážov

20.6.2017

pdf

Schválený Závěrečný účet DSO SMOOS 2016

 

Závěrečný účet

SMOOS

14.6.2017

pdf

Rozpočtové opaření č. 7/2017

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

7.6.2017

pdf

Rozpočtové opatření č. 6/2017 ze dne 31.5.2017

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

31.5.2017

pdf

Schválený závěrečný účet Obce Drážov za rok 2016 usnesením usnesením č. 22/2017

 

Rozpočet

OÚ Drážov

30.5.2017

pdf

NÁVRH Závěrečný účet DSO SMOOS 2016

 

Rozpočet

SMOOS

23.5.2017

pdf

SMOOS 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

Zpráva

SMOOS

22.5.2017

pdf

Závěrečný účet Svazku obcí šumavského Podlesí za rok 2016 a rozvaha

 

Závěrečný účet

SOSP

19.5.2017

pdf

NÁVRH Závěrečný účet DSO SMOOS 2016

 

Rozpočet

SMOOS

23.5.2017

pdf

SMOOS 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

Zpráva

SMOOS

22.5.2017

pdf

Závěrečný účet Svazku obcí šumavského Podlesí za rok 2016 a rozvaha

 

Závěrečný účet

SOSP

19.5.2017

pdf

Návrh závěrečného účtu Obce Drážov za rok 2016

 

Rozpočet

OÚ Drážov

4.5.2017

pdf

Rozpočtové opatření č. 5/2017 ze dne 25.4.2017

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

26.4.2017

pdf

Rozpočtové opatření Obec Drážov č. 4/2017

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

8.4.2017

pdf

Rozpočet Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2017

 

Rozpočet

SMOOS

21.3.2017

pdf

Rozpočtové opatření Obec Drážov č. 3/2017

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

8.3.2017

pdf

Rozpočtové opatření Obec Drážov č. 2/2017

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

1.3.2017

pdf

Rozpočtové opatření Obec Drážov č. 1/2017

 

Rozpočtové opatření

OÚ Drážov

28.2.2017

pdf

Upozornění vlastníkům lesů na zákonnou povinnost - předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích

MUST/006050/

2017/ŽP/LH/sek

 

bez

Upozornění

 

 

Letáček kůrovec

MěÚ Strakonice

 

 

Lesy ČR

9.2.2017

 

 

9.2.2017

pdf

 

 

pdf

 

 

 

aktualizováno

23.1.2018