Obec Drážov

 

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

 

 

 

Zveřejněno v roce

2020 2019 2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

ARCHIV 2016

Výběr z dokumentů vyvěšených na úřední desce (vyvěšeno minimálně po dobu 14 dnů)

Název (popis zveřejněné informace)

Značka

Typ

Původce

Vyvěšeno dne

Formát

Jít k informaci

Nová příloha k vyhlášce č. 3/2015 poplatky za svoz odpadu

 

Vyhláška

OÚ Drážov

22.12.2016 PDF

Schválený rozpočet Obce Drážov na rok 2017

 

Rozpočet

OÚ Drážov

21.12.2016 PDF

Rozpočtový výhled na léta 2017 až 2019

 

Rozpočtový výhled

OÚ Drážov

21.12.2016 PDF

Návrh rozpočtu na rok 2017

 

Návrh rozpočtu

OÚ Drážov

1.12.2016 PDF

Návrh rozpočtového výhledu na léta 2017 až 2019

 

Návrh rozpočtového výhledu

OÚ Drážov

1.12.2016 PDF

Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace a úspěšném dokončení projektu Kaple na hřbitově v Dobrši

 

Informace

KÚ JčK České Budějovice

16.11.2016 PDF

Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2017

 

Rozpočet

SMOOS

3.11.2016 PDF

Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace projektu a jeho celkového ukončení

Celková oprava střechy hasičské zbrojnice Drážov

 

Informační zpráva

ROP Jihozápad

4.10.2016 PDF 

Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace projektu a jeho celkového ukončení

Rekonstrukce a modernizace místních komunikací Drážov

 

Informační zpráva

ROP Jihozápad

26.9.2016 PDF

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu (uzavírka komunikace do Dobrše)

MUST/034874/

2016/OD/hev

Veřejná vyhláška

MÚ Strakonice

10.8.2016 PDF 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu (uzavírka komunikace Drážov-Hoslovice)

MUST/034872/

2016/OD/hev

Veřejná vyhláška

MÚ Strakonice

10.8.2016 PDF

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu (objížďka přes Kváskovice)

MUST/035739/

2016/OD/hev

Veřejná vyhláška

MÚ Strakonice

8.8.2016 PDF

Dodatek č. 3 ke smlouvě - Opěrná zeď veřejného prostranství Kváskovice - 1. až 3. etapa

 

Dodatek ke smlouvě

OÚ Drážov

15.7.2016 PDF

Příspěvky EU projekt pracovní příležitosti

  Informace

Evropský sociální fond

20.5.2016 PDF

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad

  Veřejná vyhláška

 

31.5.2016 odkazy PDF Jít do archivu

Zpráva o přezkoumání hospodaření SOŠP v roce 2015

OEKO-PŘ38851/2015/hakr Zpráva

KÚ JčK Č. Budějovice

20.5.2016 PDF

Přehled dotací poskytnutých SOŠP v roce 2015

  Informace

SOŠP

20.5.2016 PDF

Zpráva o přezkoumání hospodaření SMOOS v roce 2015

  Zpráva

INEX s.r.o.

30.5.2016 PDF

Závěrečný účet SMOOS za rok 2015

OEKO-PŘ38851/2015/hakr Zpráva

SMOOS

30.5.2016 PDF

Vnitřní organizační směrnice 25.5.2016

  Směrnice

OÚ Drážov

26.5.2016 PDF

Informace MV - Jak je to s cestovními doklady pro děti?

  Informace

Ministerstvo vnitra

11.5.2016 PDF

Závěrečný účet Obce Drážov za rok 2015

  Závěrečný účet

OÚ Drážov

KÚ JčK Č. Budějovice

5.5.2016 PDF

Veřejná vyhláška Finančního úřadu JčK o možnosti nahlédnutí do předpisného seznamu (předepsání daní)

1036399/16/2200-11460-301165

Veřejná vyhláška FÚ JčK Č. Budějovice 26.4.2016 PDF

Veřejná vyhláška zásady územního rozvoje JčK

KUJCK 51968/

2016

Veřejná vyhláška KÚ JčK Č. Budějovice 19.4.2016 PDF
Informace k povinnosti provedení kontrol kotlů   Informace MěÚ Strakonice 7.3.2016 PDF
Veřejnoprávní smlouva ke správě komunikaci s městem Strakonice   Smlouva OÚ Drážov - MěÚ Strakonice 4.3.2016 PDF

Informace o kotlíkových dotacích v Jihočeském kraji

  INFORMACE KÚ Jč kraje 8.1.2016 HTM
Nabídka ÚZSVM prodeje hrobu v Dobrši   Nabídka ÚZSVM pobočka Strakonice 18.2.2016 PDF
Výzva MěÚ Strakonice vlastníkům lesa - 2016

MUST/051516/

2015/ŽP/LH/sek

Výzva OÚ Drážov 2.2.2016 PDF
Informace z Ministerstva vnitra o občanských průkazech a cestovních pasech platné od 1.1.2016   INFORMACE Ministerstvo vnitra 29.1.2016 PDF

Oznámení vydání opatření obecné povahy, kterým MZe vydalo Národní plán povodí Labe, Národní
plán povodí Odry a Národní plán povodí Dunaje

čj. 148/2016-
MZE-15120
Oznámení Ministerstvo zemědělství 14.1.2016 PDF

Národní plán povodí Labe, opatření
obecné povahy

čj. 152/2016-MZE-15120 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 14.1.2016 PDF
Národní plán povodí Odry, opatření obecné povahy čj. 154/2016-MZE-15120 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 14.1.2016 PDF
Národní plán povodí Dunaje, opatření obecné povahy čj. 151/2016-MZE-15120 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 14.1.2016 PDF

Informační listy 3/2015 - prosinec

  Informační listy OÚ Drážov 23.12.2015 PDF

Termíny svozu odpadu v roce 2016

  INFORMACE OÚ Drážov 21.12.2015 HTM

Obecně závazná vyhláška obce Drážov č. 3/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  Obecně závazný vyhláška OÚ Drážov 16.12.2015 PDF

 

 

aktualizováno

10.1.2017