Obec Drážov

 

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

 

 

 

Zveřejněno v roce

2020 2019 2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

ARCHIV 2015

Výběr z dokumentů vyvěšených na úřední desce (vyvěšeno minimálně po dobu 14 dnů)

Název (popis zveřejněné informace)

Značka

Typ

Původce

Vyvěšeno dne

Formát

Jít k informaci

Stavební úpravy Základny mládeže v Zálesí (bývalá škola) z POV 2015 Jihočeský kraj

  Informace OÚ Drážov 17.12.2015 PDF

Rozpočet Svazku obcí šumavského Podlesí na rok 2016

  Rozpočet SOŠP 9.12.2015 PDF

Návrh rozpočtu na rok 2016

  Rozpočet OÚ Drážov 19.11.2015 PDF

Návrh rozpočtu na rok 2016 podle paragrafů, organizací a položek

  Rozpočet OÚ Drážov 19.11.2015 PDF

Rozpočtový výhled na rok 2016-2018

  Rozpočet OÚ Drážov 19.11.2015 PDF

Vnitřní organizační směrnice 18.11.2015

  Směrnice OÚ Drážov 19.11.2015 PDF

 

Aktualizovaná tabulka se seznamem nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem - stav k 1.8.2015

Č.j. UZSVM/CST/

3203/2015-CSTM

Informace Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 11.11.2015 PDF

Upozornění Úřadu práce ČR o nového průkazu OZP

  Informace Úřad práce ČR 9.11.2015 PDF

Svazek měst a obcí okresu Strakonice
Návrh rozpočtu na rok 2016

  Rozpočet SMOOS 9.11.2015 PDF

Informace o opravě hasičské zbrojnice v Dobrši

  Informace OÚ Drážov 3.11.2015 PDF 

Informace o obnově hrušňové aleje u obce Drážov

  Informace OÚ Drážov 3.11.2015 PDF

Informace CETIN a.s. pro občany

- Česká telekomunikační infrastruktura

  Informace CETIN a.s. 27.10.2015 PDF

Aktuální informace Krajského úřadu Jihočeského kraje ke "kotlíkovým" dotacím

  Informace KÚ JčK 9.10.2015 PDF

 

Aktuální informace o rekonstrukci a modernizaci místních komunikací Drážov
 

  Informace ROP Jihozápad 24.9.2015 PDF

Výzva vlastníkům lesů

MUST/044397/2015

/ŽP/LH/sek

Program zasedání ZO MÚ Strakonice 16.9.2015 PDF

Dodatek č. 2 - stavba opěrné zdi v Kváskovicích - změna termínu

Zveřejněno na profilu zadavatele
 

  Dodatek ke smlouvě OÚ Drážov 25.8.2015 PDF
Stavební úpravy - škola v Zálesí
 
  Informační leták OÚ Drážov 24.8.2015 PDF
Rozhodnutí hejtmana JčK č. 2/2015 o ukončení období nebezpečí vzniku požáru
 
  Rozhodnutí KÚ Jihočeského kraje 17.8.2015 PDF
Rozhodnutí hejtmana JčK č. 1/2015 o vyhlášení období nebezpečí vzniku požáru
 
Věstník JčK čá.7/2015 ze dne 24.7.2015 Rozhodnutí KÚ Jihočeského kraje 24.7.2015 PDF
Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí -  zlepšení kvality ovzduší   Veřejná vyhláška Ministerstvo životního prostředí 17.7.2015 PDF

Veřejná vyhláška  zveřejnění návrhu opatření

Návrh opatření obecné povahy - program zlepšování ovzduší

Příloha opatření obecné povahy 

Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí -  zlepšení kvality ovzduší   Veřejná vyhláška Ministerstvo životního prostředí 17.7.2015 PDF

Veřejná vyhláška  zveřejnění návrhu opatření

Návrh opatření obecné povahy - program zlepšování ovzduší

Příloha opatření obecné povahy 

Oznámení tvorby dokumentace NN sítě   Oznámení HRDLIČKA spol. s r.o. 1.7.2015 PDF
Opatření obecné povahy - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského č.j. KUJCK 42688/2015/OZZL Opatření obecné povahy KÚ Jihočeského kraje 10.6.2015 PDF

Opatření

Příloha

Dodatek č. 1 ke smlouvě rekonstrukce místních komunikací Drážov

 

Smlouva - dodatek

OÚ Drážov

21.5.2015

PDF

Rekonstrukce a modernizace místních komunikací Drážov - aktuální informace

 

Informace

ROP Jihozápad

15.5.2015

PDF

 

Vnitřní organizační směrnice obce Drážov - 13.5.2015

 

Směrnice

OÚ Drážov

15.5.2015

PDF

 

Závěrečný účet za rok 2014 Svazku obcí šumavského Podlesí

 

Program - pozvánka

Svazek obcí šumavského Podlesí

12.5.2015

PDF

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Drážov

Č.j. KUJCK 32294/2014 OEKO-PŘ

Zpráva

KÚ Jihočeského kraje

27.4.2015

PDF

 

Závěrečný účet a výkazy Obec Drážov k 31.12.2014

 

Závěrečný účat a výkazy

OÚ Drážov

27.4.2015

PDF

Závěrečný účet za rok 2014 Svazku měst a obcí okresu Strakonice

 

Závěrečný účet

SMOOS

13.4.2015

PDF

Informační list Obce Drážov č. 1/2015

 

Informace

OÚ Drážov

3.4.2015

PDF

Veřejná vyhlášky Ministerstva zemědělství Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek č. j. 18198/2015-MZE-15120 Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství

3.4.2015

PDF

 

Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe Sp. zn. 14VH5387/2015-15120 Návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 3.4.2015 PDF

Obecně závazná vyhláška obce Drážov č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Drážov

vyhláška č.1/2015

Vyhláška

OÚ Drážov

12.3.2015

PDF

Obecně závazná vyhláška obce Drážov č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyhláška č.2/2015

Vyhláška

OÚ Drážov

12.3.2015

PDF

Na profilu zadavatele zveřejněna smlouva o opravě komunikace Zálesí-Kváskovice

Smlouva o dílo číslo 002/2015

Veřejná zakázka malého rozsahu

OÚ Drážov

18.2.2015

PDF

Opatření obec.povahy č. 1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského -

Návrh na udělení výjimky

č. j. KUJCK 9956/2015/OZZL

Návrh OOP

KÚ JčK České Budějovice

5.2.2015

PDF

Opatření obec.povahy č. 1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2015

č. j. KUJCK 9962/2015/OZZL

Návrh OOP

KÚ JčK České Budějovice

5.2.2015

PDF

Opatření obec.povahy č. 1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského - Příloha opatření obecné povahy - katastr (mapa)

příloha k OOP

Návrh OOP - příloha

KÚ JčK České Budějovice

5.2.2015

PDF

Oznámení koncepce "Národní plán povodí Labe"

88436/ENV/14 

Oznámení

Ministerstvo životního prostředí

6.1.2015

PDF

Informace k dani z nemovitých věcí za zdaňovací období roku 2015 pro obec Drážov

bez

Informace

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Územní pracoviště ve Strakonicích

6.1.2015

PDF

POV 2015-2025

seznam připravovaných akcí

Usnesení č. 29/2014.

 

Oznámení

OÚ Drážov

5.1.2015

PDF 

 

Zveřejněno v roce

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 

 

aktualizováno

2.1.2016