Obec Drážov

 

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA

 

 

 

Zveřejněno v roce

2019 2018 2017 2016 2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

ARCHIV 2014

Výběr z dokumentů vyvěšených na úřední desce (vyvěšeno minimálně po dobu 14 dnů)

Název (popis zveřejněné informace)

Značka

Typ

Původce

Vyvěšeno dne

Formát

Jít k informaci

Vnitřní organizační směrnice obce 27.11.2014

 

Směrnice

OÚ Drážov

28.11.2014

PDF

Vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

 

Veřejná vyhláška

KÚ JčK České Budějovice

23.12.2014

PDF

Termíny svozu odpadu v roce 2015

 

Termíny

OÚ Drážov

16.12.2014

HTML

Informace o umístění kontejneru na textil v Drážově

 

Infromace

OÚ Drážov

16.12.2014

HTML

 

Návrh rozpočtu Svazku obcí šumavského Podlesí na rok 2015

 

Návrh rozpočtu

SOŠP

10.11.2014

PDF

Dokumentace územního plánu na stránkách MěÚ Strakonice

 

webové stránky MěÚ Strakonice

MěÚ Strakonice

28.11.2014

odkaz na web

Otevřít samostatné stránky obce Zálesí

Usnesení č. 39/2014 - územní plán Drážov

Usnesení č. 39/2014

Usnesení

OÚ Drážov

27.11.2014

PDF

Veřejná vyhláška MěÚ Strakonice - územní plán Drážov

MUST/058615/2014/OR/ond

Veřejná vyhláška

MěÚ Strakonice

27.11.2014

PDF

Návrh rozpočtu 2015

 

Rozpočet

OÚ Drážov

27.11.2014

PDF

Rozpočtový výhled na léta 2015-2017

 

Rozpočet

OÚ Drážov

27.11.2014

PDF

Usnesení ustavujícího zasedání ZO Drážov konaného dne 6.11.2014

 

Usnesení

OÚ Drážov

10.11.2014

PDF

Návrh rozpočtu svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2015

 

Návrh rozpočtu

SMOOS

10.11.2014

PDF

Opěrná zeď veřejného prostranství Kváskovice - 1. až 3. etapa

Smlouva o dílo 1. dodatek

 

Smlouova

 

15.10.2014

PDF

Jít k informaci

Opěrná zeď veřejného prostranství Kváskovice - 1. až 3. etapa

Smlouva o dílo

 

Smlouova

 

25.8.2014

PDF

Jít k informaci

Vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu

KÚ Dobrš

č.j. OO-10/2013-307

 

KÚ pro Jihočeský kraj

26.6.2014

PDF

Jít k informaci

Vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu

KÚ Drážov

č.j. OO-11/2013-307

 

KÚ pro Jihočeský kraj

26.6.2014

PDF

Jít k informaci

Vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu

KÚ Zálesí

č.j. OO-13/2013-307

 

KÚ pro Jihočeský kraj

26.6.2014

PDF

Jít k informaci

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Jihočeského kraje - zahájení řízení o aktualizaci územního rozvoje

č.j. KUJCK-35294/2014/OREG

 

KÚ Jihočeský kraj

9.6.2014

PDF

Jít k informaci

Veřejná vyhláška MěÚ Strakonice o  návrhu územního plánu Drážov

Čj.: MUST/027543/

2014/OR/ond

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Strakonice

29.5.2014

PDF

Jít k informaci

Směrnice o schválení účetní závěrky Obce Drážov

 

SMĚRNICE

OÚ Drážov

3.6.2014

PDF

Jít k informaci

Závěrečný účet obce Drážov za rok 2013


 

Čj.: 1014546/14/2200-14400-301165

Závěrečný účet

OÚ Drážov

2.5.2014

PDF

Jít k informaci

Závěrečný účet obce Drážov za rok 2013 podrobný
 

 

Závěrečný účet

OÚ Drážov

2.5.2014

PDF

Jít k informaci

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Strakonice a rok 2013

 

Závěrečný účet

Svazek měst a obcí okresu Strakonice

2.5.2014

PDF

Jít k informaci

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Drážov za rok 2013
 

č.j. KUJCK 27359/2013 OEKO-PR

 

Krajský úřad Jihočeského kraje

2.5.2014

PDF

Jít k informaci

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Sp.zn.:

OO-10/2013-307

OO-11/2013-307

OO-13/2013-307

 

OZNÁMENÍ

Katastrální úřad pro JčK,

Katastrální pracoviště Strakonice

16.4.2014

PDF

Jít k informaci

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce "Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014-2020"

Č. j.: 92979/ENV/13

STANOVISKO

Ministerstvo životního prostředí

21.1.2014

PDF

Jít k informaci

 

 

aktualizováno

24.6.2015