Obec Drážov

 

OBECNÍ KNIHOVNA DRÁŽOV

 

Obecní knihovna Drážov sídlí v budově Obecního úřadu Drážov

 

Otevírací doba:  středa  16:00 – 17:00 hod.

 

Knihovnice:  Věra Novotná

Telefon:       731 020 258

e-mail:         o.u.drazov@quick.cz, knihovna@obecdrazov.cz

 

Knihovnu vede paní Věra Novotná.

Nabízí k půjčení nové knihy z výměnného fondu Šmidingerovy knihovny Strakonice (viz odkaz níže). Výměnné soubory knih jsou pravidelně obměňovány.

Knihovní fond OK Drážov obsahuje cca 1000 svazků.

K dispozici jsou i tituly doporučené školní četby.

 

Seznam knih půjčených ze Strakonic (k 25.5.2015) 

 

 

Nový knihovní řád s poučením o ochraně osobních údajů

 

 

 
 


aktualizováno

28.5.2018