INFORMACE Z FINANČNÍHO ÚŘADU K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO ROK 2018      

      Informace k dani z nemovitých věcí

 

      Nabídka nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí

 

      Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemov. věcí e-mailem