Závěrečný účet SOŠP se sídlem v Česticích rok 2012

 


 

Závěrečný účet

Jít k informaci

Výkaz zisku a ztráty

Jít k informaci

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Jít k informaci

Rozpočtové hospodaření dle tříd

Jít k informaci

Rozvaha

Jít k informaci

Příloha

Jít k informaci

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařená

Jít k informaci